Disclaimer

1001vakantiewoningen.nl behoudt zich het recht voor aanmeldingen te weigeren zonder opgave van redenen. Ondanks dat bij het samenstellen van onze site de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht wordt genomen, bestaat er altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie verouderd dan wel niet meer correct is. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor mogelijke (directe/indirecte) schade die geleden wordt op basis van informatie via onze site.

Tevens zijn wij niet aansprakelijk voor mogelijke storingen van de server of andere problemen met betrekking tot onze website. We zullen zorgvuldig met uw gegevens omgaan en deze niet ter beschikking stellen aan derden.


3 maanden gratis adverteren
U kunt bij ons zonder verplichting een gratis advertentie plaatsen voor een termijn van 3 maanden.n maand voordat uw advertentie verloopt ontvangt u van ons een e-mail met een link om uw advertentie eventueel met een jaar te verlengen voor een bedrag van 39,95 euro per jaar. Wilt u hier geen gebruik van maken dan wordt uw advertentie automatisch offline gezet. U kunt vervolgens op elk gewenst moment uw advertentie weer activeren door in te loggen en deze via uw persoonlijke pagina online te voldoen.

Tarieven vanaf 1 Augustus 2016 en uw opzegtermijn
Vanaf 1 Januari 2017 bedraagt het tarief voor het plaatsen van een advertentie 39,95, voor alle meerdere advertenties onder hetzelfde account geldt 50% korting!
De door u geplaatste advertentie(s) is actief voor een termijn van een jaar. Na het verstrijken van deze periode wordt uw advertentie automatisch verlengt met wederom een jaar.
Wilt u uw advertentie opzeggen, dan dient u dit per mail aan ons door te geven, rekening houdend met een opzegtermijn van 3 maanden. Stel, uw advertentie verloopt op 10 oktober 2017 (dit kunt u terugvinden in uw persoonlijke pagina) en u wilt deze niet meer verlengen met een jaar dan dient u dit vr 10 juli 2017 aan ons door te geven. In alle andere gevallen wordt uw advertentie verlengt met wederom een jaar waarvan u per e-mail in kennis wordt gesteld. Tevens wordt hierin vermeld hoe u online via uw persoonlijke pagina het verschuldigde bedrag aan ons over kunt maken.

Toegestaan gebruik
Wanneer u gebruik maakt van 1001vakantiewoningen.nl dan moet u zich gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht.

Producten en/of diensten die via deze website worden verschaft mogen niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, in fotokopie of anderszins zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 1001vakantiewoningen.nl.

Wanneer u twijfelt aan de correctheid van gegevens dan raden wij u aan om contact op te nemen met de aanbieder van deze informatie (in veel gevallen zal dit de verhuurder van desbetreffende accommodatie zijn).

1001vakantiewoningen.nl  is niet betrokken bij de eigenlijke transactie tussen huurder/verhuurder.

Bezoekgegevens
Op 1001vakantiewoningen.nl worden bezoekgegevens opgeslagen zodat 1001vakantiewoningen.nl haar website verder kan optimaliseren. Deze informatie is algemeen van aard en kan niet herleid worden tot de individuele bezoeker.

Overige

De partners waar 1001vakantiewoningen.nl mee samenwerkt, hanteren eigen privacyvoorwaarden. 1001vakantiewoningen.nl is niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enig handelen of nalaten van deze partners in strijd met privacywet- en/of enige regelgeving.

U vrijwaart 1001vakantiewoningen.nl voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de Voorwaarden, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website.

1001vakantiewoningen.nl behoudt zich het recht voor om deze Algemene voorwaarden eenzijdig aan te passen of te wijzigen. Check daarom regelmatig de Algemene voorwaarden voor eventuele aanpassingen.

De Algemene voorwaarden worden beheerst door het Nederlands recht. Ontstane geschillen tussen 1001vakantiewoningen.nl en derden naar aanleiding van de Algemene voorwaarden zullen uitsluitend kunnen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Bij het aanmelden op onze site en het plaatsen van n of meerdere advertenties gaat u akkoord met deze voorwaarden.

1001vakantiewoningen.nl
4332 BG Middelburg
Tel: 0031631901357
E-mail: info@1001vakantiewoningen.nl

 

Arjan Dobbelaar, eigenaar 1001vakantiewoningen.nl